Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna nawiązała współpracę z Zespołem Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie. Dzięki temu w roku szkolnym 2015/2016 zostanie utworzona klasa zawodowa o nowym profilu.

Wśród przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Warmińsko-Mazurskiej SSE występuje duże zapotrzebowanie na pracowników o specjalności tapicer. Dlatego Zespół Szkół Budowlanych z Olsztyna w rekrutacji na rok 2015/2016 przewiduje nabór do klas o takim profilu. Dzięki upowszechnieniu współpracy szkół z pracodawcami oraz ich zaangażowaniu w praktyczne nauczanie zawodu, uczniowie szkół zawodowych zyskują większe szanse na zatrudnienie, a pracodawcy dostęp do wykwalifikowanej kadry.

Patronaty medialne